• Alexis Barnekow

Schemaändring på flyget? Så kan du utnyttja den till din fördel

Updated: Jul 17, 2018

Schemaändringar hör till vanligheten hos flygbolagen, där de reserverar sig rätten att flytta avgångstider framåt eller bakåt i tiden, ändra flygplanstyp, eller ställa in en avgång. På ytan kan en schemaändring ses som ett stort bekymmer, men de kan också ses som resenärens trumfkort då de medför förhandlingsutrymme för att kunna få en bättre resa än vad som ursprungligen var bokat.Så upptäcker du om en schemaändring har skett

Flygbolagen har i regel en skyldighet att informera resenären om schemaändringar, vanligtvis via e-post eller sms. Trots detta händer det ofta att flygbolagen inte skickar ut någon information när en schemaändring har skett.


För att undvika obehagliga överraskningar är det en bra idé att med jämna mellanrum kontrollera bokningarna så att avgångstiderna stämmer. Reseappar så som CheckMyTrip, TripIt och Tripcase, m.fl. hjälper till att informera om schemaändringar.


Under bytet till sommar och vintertidtabell är det smart att vara extra uppmärksam då schemaändringar oftast sker i samband med tidtabellsbyten.


Gör något inom 14 dagar

Om du som resenär råkar ut för en schemaändring ger flygbolagen i vanliga fall 14 dagar att acceptera ändringen eller kräva en ombokning. Om inget görs under dessa 14 dagar kommer ändringen automatiskt att accepteras och rätten till fri av- och ombokning försvinner. Kontakta därför flygbolaget så fort som möjligt när en schemaändring har skett.


Du kan få pengarna tillbaka om du vill

Om du har bokat din resa med lång framförhållning och inte längre vill använda biljetten, så är detta ett bra tillfälle att få en full återbetalning på biljetten även om den ursprungligen inte var återbetalningsbar. Räkna med att ändringen minst bör vara på en timme för att flygbolaget ska gå med på att erbjuda en återbetalning, men med rätt förhandlingsteknik kan du få tillbaka pengarna även vid mindre ändringar.


Boka om till en bekvämare resa eller en annan destination

Vill du istället boka om resan kan schemaändringen användas till att bli ombokad till ett mer attraktivt datum (exempelvis en storhelg), bekvämare avgångstider, resor med kortare anslutningar eller till ett direktflyg.


I vissa situationer kan du till och med bli ombokad till en annan destination eller avreseort, under förutsättning att du lämnar goda skäl. Detta kan exempelvis vara om du reser vidare på en separat biljett och schemaändringen medför att anslutningen missas.


Kom väl förberedd och förhandla med flygbolaget

Flygbolagen vill i första hand att ombokningar sker på deras egna flygningar, men i de fall där de inte längre har en avgång på den specifika tiden eller datumet så kan du kräva att bli ombokad på ett annat flygbolag inom samma allians. Innan du ringer flygbolaget är det en bra idé att i förväg kolla upp flygnumret på den avgång du vill bli ombokad till, och kräv att få tala med en chef om de mot förmodan inte vill gå med på dina önskemål.

 © 2017 - Chatflights International AB // Mailbox 670, 114 11 Stockholm // 559031-6799 // ab@chatflights.com